ที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณ

สร้างอีเมลแล้ว 176722 ข้อความที่ได้รับ 14682

ลืมเรื่องสแปม การส่งจดหมายโฆษณา การแฮ็กและโจมตีหุ่นยนต์ไปได้เลย รักษากล่องจดหมายจริงของคุณให้สะอาดและปลอดภัย Temp Mail ให้บริการที่อยู่อีเมลชั่วคราว ปลอดภัย ไม่ระบุชื่อ ฟรี ใช้แล้วทิ้ง

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลล์

Temp Mail ให้ความสามารถในการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณในหน้านี้

หากต้องการเปลี่ยนหรือกู้คืนที่อยู่อีเมล โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการและเลือกโดเมน

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม

อีเมลชั่วคราวแบบใช้แล้วทิ้งจะปกป้องที่อยู่อีเมลจริงของคุณจากสแปม การส่งจดหมายโฆษณา มัลแวร์