Địa chỉ email tạm thời của bạn

Email đã tạo 176723 Tin nhắn đã nhận 14682

Hãy quên thư rác, thư quảng cáo, hack và tấn công rô-bốt. Giữ hộp thư thực của bạn sạch sẽ và an toàn. Thư tạm thời cung cấp địa chỉ email dùng một lần, an toàn, ẩn danh, miễn phí.

Thay đổi địa chỉ email

Temp Mail cung cấp khả năng thay đổi địa chỉ email tạm thời của bạn trên trang này.

Để thay đổi hoặc khôi phục địa chỉ email, vui lòng nhập địa chỉ E-mail mong muốn và chọn tên miền.

Tính năngtuyệt

Email tạm thời dùng một lần bảo vệ địa chỉ email thực của bạn khỏi thư rác, thư quảng cáo, phần mềm độc hại.